Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła

Przygotowanie do egzaminów ECDL – test próbny do modułu II

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w SYLLABUSIE - wersji 5.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu II, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu II. Użytkowanie komputerów.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 4,7 MB)

Plik dysk_roboczy_m2.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit. Przed rozpakowaniem archiwum należy kliknąć prawym przyciskiem myszki nazwę lub ikonę pliku i z menu kontekstowego wybrać Właściwości. W okienku Właściwości: dysk_roboczy_m2.zip należy kliknąć przycisk Odblokuj.
Jeśli nie odblokujemy Zabezpieczenia: Ten plik pochodzi z innego komputera i może być zablokowany, aby pomóc w ochronie tego komputera, to może nastąpić zmiana dat modyfikacji plików po rozpakowaniu.

Test próbny zawiera 32 zadania związane z operacjami na plikach, folderach oraz kilka pytań testowych. Aby zaliczyć test próbny, kandydat musi uzyskać co najmniej 24 punkty na 32 możliwe (75 %).

1) Odszukaj folder Odpowiedzi znajdujący się w katalogu egzamin ECDL – moduł 2. Otwórz plik Odpowiedzi.doc znajdujący się w tym folderze. W polu nr 1 po słowie Identyfikator wpisz swój numer PESEL (11 cyfr). Zapisz plik Odpowiedzi.doc na dysku. [1 pkt]

2) W jaki sposób powinno się zamknąć aplikację, która w czasie pracy przestała odpowiadać na działania użytkownika?

 1. a. Za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + Esc wywołać Menedżer zadań, wybrać zakładkę Procesy, zaznaczyć program i kliknąć przycisk Zakończ zadanie.
 2. b. Nacisnąć wyłącznik zasilania i przytrzymać tak długo, aż komputer się wyłączy.
 3. c. Użyć skrótu klawiaturowego Alt + F4.
 4. d. Odłączyć komputer od zasilania prądem elektrycznym, np.: poprzez wyłączenie listwy zasilającej.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 2 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

3) Poniższy rysunek przedstawia fragmentu okna programu OpenOffice. W jakiej kolejności znajdują się paski na rysunku?

 1. a. Pasek tytułowy, pasek przewijania, pasek menu.
 2. b. Pasek tytułowy, pasek menu, pasek narzędzi.
 3. c. Pasek stanu, pasek tytułowy, pasek menu.
 4. d. Pasek menu, pasek przewijania, pasek narzędzi.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 3 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

4) Poniższy rysunek przedstawia fragmentu okna programu OpenOffice. W jakiej kolejności znajdują się przyciski na rysunku?

 1. a. Minimalizuj, Zamknij, Maksymalizuj.
 2. b. Zamknij Minimalizuj, Maksymalizuj.
 3. c. Zamknij, Przywrócenie w dół, Minimalizuj.
 4. d. Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 4 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

5) Do kompresji i dekompresji danych użyłbyś programu:

 1. a. Paint.
 2. b. WinRAR.
 3. c. Adobe Acrobat Reader.
 4. d. WordPad.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 5 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

6) W którym przypadku dwa foldery przedstawione poniżej nie zawierają folderów (podkatalogów)?

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 6 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

7) Która z przedstawionych poniżej nazw plików jest nazwą pliku wykonywalnego?

 1. a. Test.xls
 2. b. Test.doc
 3. c. Test.exe
 4. d. Test.pdf

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 7 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

8) Które z przedstawionych poniżej nazw plików są nazwami plików baz danych?

 1. a. Szczecin.mp3, kos.wav.
 2. b. Melodia.ppt, jeziora.pptx.
 3. c. Uczniowie.mdb, firma.accdb.
 4. d. Notatki.txt, zaproszenie.docx.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 8 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

9) Aby wyświetlały się rozszerzenia nazw plików, należy zaznaczyć w oknie Eksploratora plików (Ten komputer) odpowiednią opcję w zakładce:

 1. a. Zarządzanie.
 2. b. Komputer.
 3. c. Widok.
 4. d. Plik.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 9 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

10) Menu podręczne (zwane także kontekstowym) to:

 1. a. Okno, które otwiera się po wciśnięciu kombinacji klawiszy Alt + F4.
 2. b. Okno, które otwiera się po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl + P.
 3. c. Menu, które znajduje się pod prawym klawiszem myszy niezależnie od tego, gdzie aktualnie znajduje się kursor.
 4. d. Menu, które znajduje się pod lewym klawiszem myszy niezależnie od tego, gdzie aktualnie znajduje się kursor.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 10 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

11) Podaj nazwę systemu operacyjnego, numer jego wersji oraz ilość zainstalowanej pamięci RAM komputera przy, którym zdajesz egzamin. Odpowiedź napisz w polu nr 11 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

12) Wykorzystując funkcję: „Pomoc” systemu operacyjnego odszukaj informacje dotyczące narzędzia „Defragmentator dysków”. Przekopiuj dwie dowolne linie tekstu dotyczące narzędzia „Defragmentator dysków” do pola nr 12 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

13) Znajdź wszystkie pliki z rozszerzeniem .gif w folderze egzamin ECDL – moduł 2 i podaj ich liczbę w polu nr 13 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

14) Znajdź wszystkie pliki z rozszerzeniem .jpg, w których nazwie czwartą literą jest „d” w folderze egzamin ECDL – moduł 2 i podaj ich liczbę w polu nr 14 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

15) Utwórz na dysku roboczym w folderze Banki ikonę skrótu do dowolnego pliku o rozszerzeniu .jpg z folderu egzamin ECDL – moduł 2. [1 pkt]

16) Otwórz folder egzamin ECDL – moduł 2 znajdujący się na dysku roboczym. Kliknij menu Widok, a następnie wybierz z niego polecenie Szczegóły. Posortuj pliki rosnąco według rozmiarów. [1 pkt]

17) Skopiuj obraz okna folderu egzamin ECDL – moduł 2 z zadania 16 i wklej go na drugiej stronie w pliku Odpowiedzi.doc. Na obrazie powinien się znajdować tylko widok okna Eksploratora Windows. [1 pkt]

18) Odszukaj w folderze egzamin ECDL – moduł 2 plik kredyt.doc i zmień jego nazwę na kredyt_spłacony.doc. [1 pkt]

19) Odszukaj na dysku folder Banki i utwórz w nim dwa nowe foldery o nazwach PKO BP i mBank. [1 pkt]

20) W folderze egzamin ECDL – moduł 2 zaznacz pliki kredyty_dla_studentów.doc i usługi.xls. Jak zaznaczyć pliki rozproszone, nie sąsiadujące ze sobą? Odpowiedź napisz w polu nr 20 w pliku Odpowiedzi.doc a następnie plik ten zapisz. [1 pkt]

21) Skopiuj pliki usługi.xls i kredyty_dla_studentów.doc z folderu egzamin ECDL – moduł 2 do folderu mBank. [1 pkt]

22) Posortuj według daty modyfikacji pliki w folderze egzamin ECDL – moduł 2. Nazwę najstarszego pliku wpisz w polu nr 22 w pliku Odpowiedzi.doc a następnie plik ten zapisz. [1 pkt]

23) Skopiuj obraz okna folderu egzamin ECDL – moduł 2 z zadania 22 i wklej go na trzeciej stronie w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

24) Przenieś dwa najwcześniej zmodyfikowane pliki z folderu egzamin ECDL – moduł 2 do folderu Pożyczki. [1 pkt]

25)Zmień atrybut pliku inne dokumenty.rtf w folderze egzamin ECDL – moduł 2 na „Tylko do odczytu”. [1 pkt]

26) Podaj liczbę plików znajdujących się w katalogu egzamin ECDL – moduł 2 i jego podkatalogach. Liczbę tę napisz w polu nr 26 w pliku Odpowiedzi.doc, a następnie plik ten zapisz. [1 pkt]

27) Poniższy rysunek przedstawia:

 1. a. Ikonę symbolizującą plik.
 2. b. Ikonę symbolizującą folder.
 3. c. Ikonę symbolizującą skrót.
 4. d. Ikonę symbolizującą Kosz.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 27 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

28) Znajdź wszystkie pliki zawierające słowo Hymn w folderze egzamin ECDL – moduł 2 (łącznie z podfolderami). Nazwy (wraz z rozszerzeniami) odnalezionych plików napisz w polu nr 28 w pliku Odpowiedzi.doc, a następnie plik ten zapisz. [1 pkt]

29) Odszukaj w folderze egzamin ECDL – moduł 2 pliki informatyk.bmp i netykieta.bmp, a następnie dokonaj ich kompresji (spakowania) do pliku pracownia.zip. [1 pkt]

30) Odszukaj w folderze egzamin ECDL – moduł 2 plik rysunki.zip, a następnie rozpakuj go do folderu Rysunki. [1 pkt]

31) Zapisz plik Odpowiedzi.doc jako plik Odpowiedzi.pdf (jeśli korzystasz z programu Microsoft Word 2007 - 2013) lub wydrukuj plik Odpowiedzi.doc na dołączonej drukarce do pliku Odpowiedzi.pdf (na komputerze, przy którym przerabiasz ten egzamin powinien być zainstalowany program doPDF (bezpłatny konwerter PDF). Program doPDF możesz pobrać z tej witryny z działu Programy / ECDL. [1 pkt]

32) Wydrukuj plik Odpowiedzi.doc na dołączonej drukarce lub do pliku egzamin2.prn w folderze Odpowiedzi. [1 pkt]

33) Koniec egzaminu próbnego.

Copyright © Szczecin 2015 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl